Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektets attitydmätning för 2016 genomförd

Varje år genomför Tvärförbindelse Södertörn en attityd- och kännedomsmätning bland dem som bor i Haninge, Huddinge och Botkyrka. Syftet är att se hur vi når ut med vår information och hur många som känner till projektet.

Alla Trafikverkets större investeringsprojekt mäter kontinuerligt attityden till Trafikverket och projektet hos de personer som kommer i kontakt med oss. Syftet är att ta reda på hur vår kommunikation fungerar, hur valet av informationskanaler upplevs och hur förtroendet för arbetet med olika delar av verksamheten ser ut.

- Våra ambitioner att kommunicera arbetet med Tvärförbindelse Södertörn är höga och attitydmätningarna är ett viktigt verktyg för att vi ska få svar på hur allmänheten vill få information, komma i kontakt med oss och vad de tycker om projektet, säger Helena Tilander, kommunikationschef för Tvärförbindelse Södertörn

Av de tillfrågade är det 36 procent som spontant svarar att de känner till projektet, motsvarande siffra förra året var 28 procent.

- Det visar att vi når ut med information om vår planering, trots att vi inte har gått ut med så mycket aktiv kommunikation än, säger Helena Tilander

Brev till hemadressen är den informationskanal som flest föredrar, framför allt bland de närboende. Trafikverkets webbplats, andra webbplatser och media är andra kanaler dit de tillfrågade vänder sig för att hitta information.

Av samtliga tillfrågade är 75 positivt eller mycket inställda till att Tvärförbindelse Södertörn byggs, de menar främst att den löser trafikproblem, ger möjlighet till snabbare resor och skapar möjligheter till snabbare kollektivtrafik. Bland dem som är negativa är orsaken främst oro för negativ miljöpåverkan och att de vill att pengarna istället bör satsas i kollektivtrafiken.

- Vi fick de synpunkterna även förra året, och vi måste vara ännu tydligare med att en ny tvärförbindelse kommer att innebära nya möjligheter till snabb kollektivtrafik med nya bytespunkter, säger Helena Tilander

Undersökningen visar också att oron ökat något, och det är miljöpåverkan, naturen/naturområdena, mer trafik/bilar och kostnader som de tillfrågade är mest oroliga för.

Ta del av resultatet av undersökningen (pdf-fil, 674 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Markör, på uppdrag av Trafikverket. 1209 telefonintervjuer genomfördes (400 i Botkyrka, 402 i Haninge och 407 i Huddinge). Tidsperiod vecka 20-23.

Syftet med de kunskaps- och attitydundersökningar som Trafikverket genomför är att ta reda på hur vår information har tagits emot och förmedlats, hur valet av informationskanaler upplevs och hur förtroendet för arbetet med olika delar av verksamheten ser ut.