Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inbjudan till tidig marknadsdialog

Nu vill Trafikverket bjuda in till dialog kring vårt tänkta upplägg och hämta in synpunkter från leverantörsmarknaden.

Tvärförbindelse Södertörn

Vad: Tvärförbindelse Södertörn är en ny cirka 21 km lång vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum.

Varför: Det behövs en helt ny trafiklösning för att uppnå målen om bättre säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på Södertörn för både människor och gods. Tvärförbindelsen, inklusive gång- och cykelväg, bidrar till bättre pendlingsmöjligheter och utveckling av Södertörn.

Nuläge: Planeringen av den nya vägen startade hösten 2014 och Trafikverket har börjat arbetet med att undersöka var den nya vägen kan gå. Sedan april 2016 finns tre (3) alternativa utredningskorridorer framtagna, och i början av 2017 väljs den slutliga vägsträckningen.

Syfte med dialogen

  • Att få allmän feedback på Trafikverkets nuvarande upplägg
  • Att få feedback på tänkt upp/indelning av entreprenader
  • Att få feedback på föreslagna entreprenadformer
  • Att undersöka vilka leverantörer som är intresserade

Genomförande av dialogen

Dialogen är tänkt att genomföras i Stockholm i två steg under oktober-november 2016.

Första steget blir en presentation/dialog i Trafikverkets lokaler på Solna Strandväg 98 den 28e oktober mellan klockan 9 och 12.

Därefter finns det möjlighet för de leverantörer som önskar boka ett separat uppföljningsmöte att göra så under vecka 45-46. Beräknad tidsåtgång cirka 2 timmar.

Kontakt

För mer information eller för att boka er för presentation eller enskilt möte, se under Kontakta oss ovan.

Förslag indelning (pdf-fil, 434 KB, öppnas i nytt fönster)