Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar kan störa trafiken

Trafikverket genomför markundersökningar för att få en grundlig kunskap om hur förhållandena är i de olika alternativa korridorerna . Resultatet av undersökningarna ligger sedan till grund för det kommande beslutet av val av korridor.

Under den här veckan, vecka, 36, fortsätter Trafikverket att göra undersökningar av markförhållandena inom korridorerna för planeringen av Tvärförbindelse Södertörn.

Arbetena kommer att ske på sträckorna Gladö-Lissma, Lissma-väg 73 och Lovisebergsvägen. Vecka 37-38 sker arbetena vid Gladö-Lissma och Lissma-väg 73. Våra entreprenörer utför fältarbeten med borrvagnar.

Därefter kommer vi att undersöka markförhållandena vid den planerade tvärförbindelsens anslutning till E4, Flemingsbergsskogen och sist Glömstadalen utom Loviseberg

Veckorna 37 och 38 kommer trafiken att påverkas något av arbetena. Vi återkommer med närmare information om eventuella trafikstörningar.