Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar startar för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket tar fram underlag inför planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. Nu har vi kommit till att genomföra markundersökningar som kommer att pågå från och med v 7. Berörda fastighetsägare får information i god tid.

Trafikverket kommer att göra undersökningar av jord, berg och grundvatten för att hitta den bästa sträckningen och utformningen av den nya vägen. Vi borrar på de platser där vi saknar underlag från tidigare undersökningar.Det sker genom borrning, provtagningar, grundvattenmätningar och besiktningar av fastigheter på olika platser längs de olika alternativa sträckningarna. Arbetet kommer mestadels att utföras på dagtid.

Oftast kommer vi att använda en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kommer surra och brumma lite, ungefär som trafikljud. Det kan också förekomma slagljud.

På vissa platser kommer vi behöva göra återkommande mätningar, till exempel av grundvattennivåer och sättningar. Detta för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av det kommande bygget.

Vi kan komma att göra kompletterande undersökningar senare. På de platser där det blir aktuellt kommer därför mätpunkter, som grundvattenrör och sättningsdubb, få sitta kvar en tid.

De fastighetsägare vars fastigheter berörs kontaktas alltid av oss i förväg om undersökningarna.

När vi är klara med undersökningarna analyserar vi resultaten och använder dem i det fortsatta utredningsarbetet med att hitta en sträckning för den nya vägen.

Se Trafikverkets film om hur vi jobbar med fastighetsfrågor på Youtube (öppnas i nytt fönster): Väg eller järnväg på min mark