Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådet avslutat - stort engagemang

Just nu sammanställer Trafikverket de synpunkter som kommit in genom den senaste samrådsaktiviteten som avslutades den 22 december.

Det har varit ett stort engagemang från allmänheten, det visar inte minst de drygt 600 synpunkter som kom in under den månadslånga samrådsperioden.

Med hjälp av synpunkterna från allmänheten och myndigheter kommer Trafikverket under våren att ta ställning till vilket av de tre alternativa korridorerna (den nya vägens sträckning) som redovisats i samrådshandlingarna, som projektet ska arbeta vidare med.

När korridoren är vald fortsätter ett mer detaljerat planeringsarbete med bland annat förberedelser för de tillståndsprocesser som kommer att behövas för att kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn. I samband med det planeras också en ny samrådsaktivitet där allmänheten och myndigheter får möjlighet att tycka till.

Läs mer om planeringsprocessen för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn här