Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det blir den norra korridoren

Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå i den norra av de tre föreslagna korridorerna. Det är den som bäst uppfyller de krav som finns när det gäller att bygga nya vägar.

Dessutom planerar Trafikverket för att bygga den nya vägen i en tunnel under Flemingsbergsskogen för att spara natur- och kulturvärden. För karta klicka här (pdf)

 - Att Trafikverket nu har valt korridor för Tvärförbindelse Södertörn är en viktig milstolpe för oss. Nu kan vi koncentrera oss på ett alternativ och ta fram de bästa förutsättningarna för att kunna få en godkänd vägplan och byggstart 2020, säger projektchef Alexandra Stassais Söderblom.

Den valda korridoren har bred uppslutning i regionen. De åtta kommunerna på Södertörn har i ett gemensamt ställningstagande förordat just den. Länsstyrelsen tycker också att den norra korridoren med tunnel är att förorda ur ett kulturmiljö- och landskapsperspektiv, men menar att de sociala aspekterna och i viss mån naturmiljön bättre tas tillvara i den mellersta korridoren

Nästa steg i processen är att välja väglinje inom korridoren, alltså en mer exakt placering av var den nya vägen ska gå och var trafikplatserna ska ligga. I det fortsatta utredningsarbetet ingår också bland annat att, tillsammans med Huddinge kommun, utreda möjligheten till en tunnel i Glömstadalen så kommunen kan bygga bostäder där. Senare i år kommer allmänheten att kunna delta vid samråd och ha synpunkter på vägens och trafikplatsernas placering.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga.

Fakta om kostnader för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket gör just nu en ny kalkyl för Tvärförbindelse Södertörn. I Trafikverkets nationella plan för utveckling av transportsystemet ligger 4,9 miljarder kronor för Tvärförbindelse Södertörn. Men den summan bygger på beräkningar som gjordes för den gamla Södertörnsleden.

Nu planeras för en helt annan väg med flera tunnlar och andra förändringar som möjliggör för en utveckling av nya bostäder och nya arbetsplatser på Södertörn. Det innebär att vägen blir dyrare att bygga än de pengar som nu finns i den nationella planen.