Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det ska bli lättare att cykla på Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är inte bara en väg för motorfordon utan även en ny gång- och cykelväg från Haninge i öster till Masmo i väster. En nästan två mil lång cykelväg som ger helt nya möjligheter för den som föredrar att ta sig fram på två hjul.

-  Idag är det krångligt att ta sig fram på cykel på Södertörn. Vi vill öka tillgängligheten och säkerheten så fler väljer att cykla, säger Ida Fagerström som är Trafikverkets projektledare.

Den nya cykelvägen ska löpa parallellt med Tvärförbindelse Södertörns sträckning. Men där vägen går i tunnel, till exempel i Flemingsbergsskogen och i Glömstadalen, kommer gång- och cykelvägen att gå på ytan eftersom man inte får cykla eller gå i tunnlarna.

- Eftersom Flemingsbergsskogen är ett naturreservat där vi inte vill göra intrång har vi valt att dra gång- och cykelvägen via Huddinge centrum istället. På så sätt kommer man nära kollektivtrafik och handeln.

Allt fler cyklar i Stockholm och inte minst den ökande användningen av el-cyklar gör att fler och fler kan tänka sig att cykla längre sträckor. Trafikverket har gjort en enkät om cykelmöjligheterna på Södertörn och framtida önskemål. Svaren visar bland annat att många efterfrågar en sammanhängande cykelväg på Södertörn. Många vill också att den cykelvägen ska vara så rak och platt som möjligt så det går att cykla snabbt på den.

-          Vi strävar efter att ha så god standard som möjligt längs hela sträckan. Där vi kan gör vi gång- och cykelvägen 4,3 meter bred men på vissa delar måste vi av hänsyn till närliggande natur och fastigheter minska bredden till 3,5 meter, säger Ida Fagerström.

Fotnot: Regeringen har tagit fram en nationell cykelstrategi som ska bidra till att fler väljer att cykla. Numera finns det ett cykelkansli i Stockholm som är ett samarbete mellan Trafikverket, landstinget och länsstyrelsen i Stockholm. Läs mer om det här http://www.sll.se/cykelkansliet/