Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbilar vid korsning

Foto: Mikael Ullén

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart väljer Trafikverket korridor

Trafikverket utreder just nu vilken av de tre korridorerna (den nya vägens sträckning) projektet ska arbeta vidare med. Ett ställningstagande kommer i mars/april, bland annat baserat på de synpunkter som kommit in från andra myndigheter och allmänhet.

När korridoren är vald arbetar Trafikverket vidare med var vägen ska ligga inom den valda korridoren. När det är klart blir det också mer konkret vilka fastigheter som kan komma att beröras av den nya vägen. Då bjuder Trafikverket in till en ny samrådsaktivitet där det finns möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna väglinjen. Det blir möten på utvalda platser i de kommuner som berörs. Mer information om det kommer senare här på vår hemsida samt i tidningsannonser.

Trafikverket planerar också för, att innan sommaren, hålla ett fokusgruppmöte där intresserade från de berörda områdena har möjlighet att ställa frågor om projektet.

Bli medlem i fokusgruppen genom att anmäla dig här