Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välbesökt fokusgruppsmöte i Huddinge centrum

Den 24 oktober hade Tvärförbindelse Södertörn så kallat fokusgruppsmöte i Huddinge centrum. Det är möten som hålls ett par gånger per år för de som är speciellt intresserade av vägprojektet.

Ett femtiotal intresserade kom på informationsträffen som var speciellt inriktad på fastighets- och bullerfrågor. Först fick alla dock en genomgång av läget i projektet, vad som har hänt under hösten och vad som kommer att hända det närmaste året.

Efter genomgången var det frågestund. Det blev många frågor om just buller som till exempel när Trafikverket kommer att inventera fastigheterna längs sträckan för att kunna beräkna framtida bullersituation. Andra frågor handlade om den planerade gång- och cykelvägen som ska gå längs hela sträckan av Tvärförbindelse Södertörn och om hur vissa trafikplatser ska utformas. Svaren kunde inte alltid vara så detaljerade som många kanske önskade eftersom alla planeringsförutsättningar inte är klara ännu.

Nästa fokusgruppsmöte för Tvärförbindelse Södertörn planeras till våren 2018.

Presentation som visades på mötet (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Här kan du anmäla dig till fokusgruppen