Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information om gång- och cykelvägen

Trafikverket har fått in många synpunkter på gång- och cykelvägen som ingår i Tvärförbindelse Södertörn. Nu fortsätter arbetet med utformningen av gång- och cykelvägen.

I den samrådsperiod som just nu pågår och som avslutas den 6 december är det första gången detaljer kring gång- och cykelvägen visas upp. Det innebär att det inte är det slutgiltiga förslaget som visas upp. En del kan komma att ändras, kanske tack vare de synpunkter som kommer in via samrådet. 

- Ett av syftena med samråd är just att få inspel från allmänheten, myndigheter och organisationer. Vi är tacksamma för all information vi får in som gör att vi kan utforma vägen och gång- och cykelvägen så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns, säger Ida Fagerström, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn. 

Många hänsyn att ta

I Trafikverkets planering av Tvärförbindelse Södertörn finns många hänsyn att tas, inte minst kommunernas framtida planer för områden längs sträckan och de viktiga naturområden som finns. Det betyder att kompromisser får göras att hitta lösningar som uppfyller de krav och önskemål som finns.