Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu pågår undersökningar av fastigheter och brunnar

För att kunna planera utformningen av Tvärförbindelse Södertörn behöver Trafikverket ta reda på förhållanden kring vissa fastigheter längs den nya vägens sträckning.

Under våren kommer ett antal fastighetsägare att få brev om att deras fastighet behöver undersökas för att kartlägga om det finns behov av bulleråtgärder. Vid inventeringen kommer byggnadens fasader att fotograferas och beskrivas samt eventuella uteplatsers placering att noteras. I detta skede sker inventeringen endast från byggnadens utsida.

Under våren kommer också ett antal fastighetsägare att få ett brev om att Trafikverket ska kartlägga brunnar längs sträckan. Brevet innehåller en enkät som fastighetsägare uppmanas svara på införfortsatta undersökningar av brunnarna. Syftet är att samla kunskap för att kunna bedöma om de enskilda brunnarna kan påverkas av vägbygget.