Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar brunnsinventering längs sträckan

Under april månad kommer Trafikverkets konsult Tyréns att genomföra inventering av enskilda brunnar i området längs sträckningen av Tvärförbindelse Södertörn. De som berörs kommer att kontaktas per telefon eller e-post.

Syftet med att mäta vattennivå och ta prover från enskilda brunnar är för att samla kunskap om grundvattenförhållandena i området. Vissa brunnar kan sedan komma att mätas regelbundet för att få kunskap om årstidsvariationer för grundvattennivåer i berg.

Vi vill också säkerställa att bygget av Tvärförbindelse Södertörn inte påverkar vattenkvaliteten eller uttagskapaciteten i de närliggande enskilda brunnarna. Därför är det viktigt att få kunskap om dagens förhållanden.

Kontaktas innan

Arbetet inleds med att brunnsägare kontaktas via telefon eller e-post för att bestämma om inventering och provtagning kan göras med eller utan fastighetsägarens medverkan samt överenskommelse om tidpunkt för platsbesöket.

Inventeringen är en uppföljning av den enkätundersökning som genomfördes 2018. Vi hoppas att brunnsägare i området bidrar till ett viktigt faktaunderlag för projektet och underlättar för att arbetet kan ske så smidigt som möjligt. Som tack för hjälpen kommer brunnsägarna att erhålla analysresultaten från sin brunn.