Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över Tvärförbindelse Södertörns sträckning inklusive gång och cykelbanans sträckning
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykelvägen planeras om

Trafikverket ser över ett antal platser längs med Tvärförbindelse Södertörns gång- och cykelväg för att försöka hitta bättre lösningar.

Under samrådet i slutet av 2018 fick vi in många synpunkter på gång- och cykelvägen som ingår i Tvärförbindelse Södertörn. Vi har tagit till oss av synpunkterna och gör nu en genomlysning av ett antal platser för att se om det är möjligt att hitta bättre alternativ.

- Vi tittar på nya lösningar för flera olika platser längs med sträckan och bland annat tittar vi lite extra på området Masmo-Vårby och området vid trafikplats Flottsbro. Även längs med de östra delarna av sträckan ser vi över några platser för att hitta andra alternativ säger Ida Fagerström, tillförordnad projektchef för Tvärförbindelse Södertörn.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram bättre lösningar för gång- och cykelvägen tillsammans med berörda kommuner och vi planerar att visa ett omarbetat förslag hösten 2019.