Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tidslinje som visar var vi befinner oss i processen. Illustration.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dags för Länsstyrelsens granskning av miljökonsekvensbeskrivningen

Den 12 mars skickade vi vår MKB till Länsstyrelsen som nu ska granska och godkänna handlingen. Du kan ta del av den under Dokument här på sidan.

Stora projekt kräver långa förberedelser. Processen är lång och komplex, från start till invigning. 2014 startade vi på Trafikverket planeringen av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, ett stort och komplext vägprojekt i södra Stockholm. Vi är just nu i planeringsfasen och det innebär att vi har samråd med bland annat kommuner och allmänheten, vilket påverkar projektet.

Vi samlar in synpunkter, har täta dialoger och driver ett intensivt samarbete med kommunerna och andra berörda organisationer. Tillsammans diskuterar vi förutsättningar som till exempel geografi och miljö, ekonomi och effektivitet, för att hitta de absolut bästa lösningarna för alla.

Samrådet har bland annat påverkat:

  • val av korridor och var vägen ska gå mer exakt,
  • hur vägen ska utformas,
  • placering och utformning av trafikplatser, ekodukter, gång- och cykelvägspassager och
  • anpassningar av vägen för att skydda miljön.

 

Vägplanen granskas nu i detalj

För att vi ska kunna bygga den nya vägen behöver vi en fastställd vägplan och just nu arbetar vi med att färdigställa den. Under hösten 2019 har vi arbetat med att gå igenom och justera alla delar i minsta detalj och arbetet fortsätter under 2020.

Vi har också skickat miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) till Länsstyrelsen som ska granska och godkänna handlingen. Den kommer under våren också att kompletteras ytterligare i avsnittet om buller. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver hur den nya vägen kommer att påverka miljön, bland annat om den medför ökat buller, partiklar i luften och hur vägen påverkar naturreservaten. 
Du hittar vår MKB under Dokument och vidare under Aktuella handlingar.

I nästa steg blir vägplanen tillgänglig för allmänheten som har möjlighet att ge sina synpunkter. Detta kommer att ske under hösten 2020.

Vi hoppas att vägplanen kommer att fastställas 2022. Skulle vägplanen överklagas så är det regeringen som beslutar om vi ska ändra något, eller om vägplanen kan vinna laga kraft. Det är alltså först när den vinner laga kraft som vi kan börja bygga vägen.

Tidplan

Tidplan

Se en förstorad version av bilden (pdf-fil, 95,6 kB)