Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planerad ekodukt vid Flottsbro
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för Tvärförbindelse Södertörn

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Det här innebär att vi nu kan ställa ut vägplanen för granskning.

I arbetet med att ta fram vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn ska Trafikverket beskriva hur den nya vägen kommer påverka miljön och dess konsekvenser på landskap, djurliv, naturmiljö och kulturmiljö. Allt detta beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Länsstyrelsen ska godkänna.

– Det känns jättebra att vi nu har en godkänd miljökonsekvensbeskrivning, så att vi nu kan komma vidare i vårt arbete med att få en fastställd vägplan, säger Marie Westin, projektledare Trafikverket.

Den 25 januari kommer Trafikverket att ställa ut vägplanen för granskning. Information kommer att skickas ut till de som berörs, och alla handlingar kommer att läggas upp under Dokument här på projektwebbsidan. Redan nu ligger miljökonsekvensbeskrivningen där, tillsammans med Länsstyrelsens godkännande.

Vid granskning har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.