Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dubbelfilig väg med bilar och långtradare i naturlandskap

Tvärförbindelsen behöver inte tillåtlighetsprövas

Regeringen har beslutat att inte tillåtlighetspröva Tvärförbindelse Södertörn.

Enligt miljöbalken prövar regeringen i vissa fall tillåtligheten för bland annat stora  infrastrukturprojekt.

Naturvårdsverket har underrättat regeringen om att Tvärförbindelse Södertörn bör tillåtlighetsprövas med hänvisning till vägens klimatpåverkan, lokalisering och utformning i ett område med höga natur- och friluftslivsvärden. Regeringen har nu beslutat att Tvärförbindelsen inte behöver tillåtlighetsprövas.

I sitt beslut skriver regeringen bland annat:

”Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och kapaciteten för både gods- och persontrafik. Sträckningen planeras till stor del följa befintlig väg 259 och innebär omledning av ett antal lokalvägar till närmaste trafikplats. Vägen planeras som en motortrafikled med 4-6 körfält, en tillåten hastighet på 80-100 km/h, åtta planerade trafikplatser och tre tunnlar.

Regeringen finner, vid en samlad bedömning, att underrättelsen inte föranleder regeringen att förbehålla sig tillåtlighetsprövningen.”

Regeringen beslutade därför att inte vidta någon åtgärd med anledning av Naturvårdsverkets underrättelse.