Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Samråd och möten

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar en omfattande planeringsprocess där du har chansen att påverka. Du kan lämna synpunkter eller delta i vår fokusgrupp.

Samråd ger chans att påverka ett väg eller järnvägsprojekt. Under arbetet samråder vi med länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter, allmänheten samt de organisationer och enskilda som berörs.

Samrådet ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar vi förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning.

Planläggningsprocessen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan som ställs ut för granskning. Under granskningen kan du också komma med synpunkter som sedan beaktas i ett granskningsutlåtande innan vi gör ett slutligt förslag.