Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Jobba hos oss i projekt Tvärförbindelse Södertörn

Vill du vara med och förverkliga Sveriges modernaste motortrafikled? Vi går nu in i ett nytt skede och söker därför ett flertal nya medarbetare.

Hos oss på Trafikverket hittar du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik.

I och med att projekt Tvärförbindelse Södertörn går in i ett nytt skede så behöver vi förstärka organisationen och nu har du chansen att få påverka framtiden på riktigt och samtidigt bli en del av vårt projekt. I projektet har vi roligt tillsammans, vi lever våra värderingar (pålitlig, engagerad och modig) och vi är övertygade om att samarbete och öppenhet leder till ett bättre resultat.

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är den sista pusselbiten i den yttre Tvärleden runt Stockholm. Den kommer att länka samman E4/E20 vid Vårby backe med Huddingevägen och sedan ansluta till väg 73 vid Jordbro. Totalt en stäcka på ca 20 km.

Tvärförbindelse Södertörn är ett stort projekt med många utmaningar, både när det gäller teknik, hållbarhet, klimat, planering, samspel med intressenter och sakägare. Målet är att uppfylla Trafikverkets vision att ”alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”.

Smidigt - Tvärförbindelse Södertörn ska avlasta det regionala vägnätet och ska skapa förutsättningar för ett växande Södertörn.

Grönt - Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra projektets planering, projektering, byggande och förvaltning. Tvärförbindelse Södertörn ska gynna gröna transportalternativ som kollektivtrafik och cykel. Tvärförbindelse Södertörn är viktig för att den nya hamnen i Norvik ska lyckas att öka andelen godstransporter sjövägen och därmed minska klimatpåverkan.

Tryggt - Tvärförbindelse Södertörn ska bli en säker väg för alla trafikanter.

Under hösten 2019 påbörjas projekteringen av förfrågningsunderlagen och vid årsskiftet kommer vägplan, systemhandling och MKB att vara färdigställt. De första förberedande entreprenaderna (ledningsomläggningar) påbörjas 2020 och byggstart för de större entreprenaderna planeras till 2021-2023.