Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Så planerar vi

Planläggning av väg- och järnvägsbyggande följer en noggrann process som är fastställd i lag. I vår planeringsprocess går vi från översiktliga studier till detaljerade beskrivningar, innan vi sätter spaden i marken och börjar bygga väg.

Under planeringsprocessen för vi en dialog med aktörer och intressenter i vår omvärld. Det kallas samråd. Under samråd kan närboende, markägare, kommuner och andra berörda lämna synpunkter på utbyggnaden och ge värdefulla förslag och idéer till projektet. Sedan sammanfattar vi och bemöter de synpunkter som kommer in.

Det här är vår planeringsprocess

Vi planerar att tidigast 2023 börja bygga väg 259 Tvärförbindelse Södertörn och bedömer att byggtiden är cirka tio år, förutsatt att vi har full finansiering och att inga avbrott eller förändringar dyker upp längs vägen.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2018 hade vi samråd med öppna hus om vägplanen. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från markägare, allmänhet, föreningar, myndigheter med flera, i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm, Huddinge kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun samt den regionala kollektivtrafikmyndigheten Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

planprocess_tvarforbindelsen_webb.jpg

Se en förstorad version av bilden (pdf-fil, 708 kB)

Nästa steg i planprocessen är granskning av vägplanen där vi kommer att visa hur vägen ska gå och hur den kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet. Vi planerar att ställa ut vägplanen för granskning i januari 2021.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande vägplanen under Dokument här på sidan.

Var med och påverka

Samråd är en löpande process och under resans gång är du välkommen att lämna synpunkter. 

Granskning av vägplan: Du som är sakägare får ett brev med handlingar och beskrivning av hur du kan lämna synpunkter.

Tillståndsprövning då mark- och miljödomstol ska fatta beslut om vattenverksamhet: Domstolen skickar brev till dig som är sakägare.