Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna tittar på en white-board med post-it-lappar

Så planerar vi

Planläggning av väg- och järnvägsbyggande följer en noggrann process som är fastställd i lag. I vår planeringsprocess går vi från översiktliga studier till detaljerade beskrivningar, innan vi sätter spaden i marken och börjar bygga väg.

Det här är vår planeringsprocess

Vi planerar att tidigast 2023 börja bygga väg 259 Tvärförbindelse Södertörn och bedömer att byggtiden är cirka tio år, förutsatt att vi har full finansiering och att inga avbrott eller förändringar dyker upp längs vägen.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2018 hade vi samråd med öppna hus om vägplanen. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från markägare, allmänhet, föreningar, myndigheter med flera, i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm, Huddinge kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun samt den regionala kollektivtrafikmyndigheten Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Nu har vi kommit till nästa steg i planprocessen, nämligen granskning av vägplanen, där vi visar hur vägen ska gå och hur den kommer att se ut. Då redovisar vi också samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet. Efter granskningen skickar vi in vägplanen för fastställan.

Planprocess_Tvärförbindelsen_Granskning.jpgKlicka på bilden ovan för full läsbarhet

Vill du veta mer om planläggningsprocessen kan du ta del av mer information om den här nedan.