Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Upphandlingar

Här hittar du information om program Tvärförbindelse Södertörns upphandlingar av konsultuppdrag och entreprenader.

I större projekt pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet, som oftast sker via ramavtal. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats.

Under hösten 2020 börjar vi handla upp konsulter för framtagande av förfrågningsunderlag för trafikplats Kästa. Därför bjuder vi in till en digital informationsträff den 7 oktober kl 15.00-16.00.

kasta_300px.jpgTrafikplats Kästa inkluderar konstruktioner som broar, ledningskulvertar, pumpstationer och bullerskyddsskärmar. En gång- och cykelväg längs med den nya vägsträckningen ingår också.

Produktion av trafikplats Kästa innebär ett antal tekniska utmaningar. Stora delar av marken består av lera och grundvattentrycknivåerna i området är höga. Vid produktion av anläggningen kan ett flertal geotekniska förstärkningsåtgärder och stödkonstruktioner krävas. Ytterligare nödvändiga moment under produktionen är ledningsomläggningar och omläggning av väg 259 Glömstavägen.

Anmäl dig till informationsträffen här, senast den 5 oktober. Välkommen!