Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 222 mellan Ålstäket och Mölnvik.

Det är den här sträckan som vi planerar att bygga om.

Förberedande arbeten längs väg 222

Under perioden 29 mars–4 april gör vi inmätningar längs väg 222, Skärgårdsvägen på Värmdö. Det sker nattetid och kan påverka trafiken. Den 22 mars tar vi bergprover under dagtid men det påverkar inte trafiken.

Underökningarna görs på sträckan Mölnvik–Ålstäket.

Mellan måndag 29 mars och söndag 4 april arbetar vi nattetid med inmätningar av berg, vilket kan påverka trafiken.

Redan i dag, måndagen den 22 mars, gör vi ett arbete under dagtid men det påverkar inte trafiken. Vi tar prover på berget väster om cirkulationsplats Mölnvik. Se karta nedan.

Varför genomförs undersökningarna?

Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnaden av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket. Vägsträckan behöver byggas om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter. Vi planerar att bygga om till två körfält i vardera riktning på hela sträckan mellan Mölnvik–Ålstäket samt att bygga en ny bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222.

Karta som visar sträckan för vägplanen mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket.
Orienteringskarta. Vi ska ta bergsprover väster om cirkulationsplats Mölnvik.