Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skärgårdsvägen

Det är den här vägsträckan som vi planerar att bygga om.

Markundersökningar längs väg 222

Under perioden 25–29 maj gör vi geotekniska och marktekniska undersökningar längs väg 222, Skärgårdsvägen på Värmdö. Arbetet görs dagtid på vardagar men påverkar inte trafiken.

Markundersökningarna görs längs väg 222 från småbåtshamnen i väster till cirkulationsplatsen Ålstäket i öster. Samtliga berörda fastighetsägare har fått information via brev.

Trafiken påverkas inte då samtliga undersökningspunkter är lättåtkomliga och mer än 5 meter från vägen.

Varför genomförs undersökningarna?

Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnationen utmed väg 222 vid Mölnvik–Ålstäket.

Orienteringskarta. Markundersökningarna görs längs väg 222 från småbåtshamnen i väster till cirkulationsplatsen Ålstäket i öster.