Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 222 mellan Ålstäket och Mölnvik.

Det är den här sträckan som vi planerar att bygga om.

Markundersökningar längs väg 222

Under perioden 14–18 december gör vi geotekniska och marktekniska undersökningar längs väg 222, Skärgårdsvägen på Värmdö. Arbetet görs dagtid på vardagar men påverkar inte trafiken.

Markundersökningarna görs längs väg 222, mellan Mölnvik och Ålstäket. Vi ska bland annat ta prover på berget nordväst om Svanstensrodellen. Se karta nedan. Samtliga berörda fastighetsägare har fått mer information.

Trafiken påverkas inte då samtliga undersökningspunkter är lättåtkomliga och mer än 5 meter från vägen.

Varför genomförs undersökningarna?

Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnaden av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket. Vägsträckan behöver byggas om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter. Vi planerar att bygga om till två körfält i vardera riktning på hela sträckan mellan Mölnvik–Ålstäket samt att bygga en ny bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222.

Karta som visar sträckan för vägplanen mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket.
Orienteringskarta. Markundersökningarna görs mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket.