Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Det är den här vägsträckan som vi planerar att bygga om.

Provtagning av berg längs Grisslingerakan

Den 4 december kommer vi att ta prover på berget längs Grisslingerakan på väg 222. Trafiken påverkas inte. Arbetet ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnaden av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket.

Tisdagen den 4 december kommer personal att vara ute för att ta prover på berget längs väg 222, mellan Mölnvik och Ålstäket. Arbetet kommer att utföras av vår konsult ÅF och trafiken påverkas inte.

Framtida undersökningar

Vi ska även göra undersökningar måndagen och tisdagen, den 17 och 18 december och då kommer vi att påverka trafiken. Vi återkommer med mer information om det.

Varför genomförs undersökningarna?

Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnaden av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket. Vägsträckan behöver byggas om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter. Vi planerar att bygga om till två körfält i vardera riktning på hela sträckan mellan Mölnvik–Ålstäket samt att bygga en ny bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222.