Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 222, Skurubron

Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

Torsdag 21 november leder om gång och cykeltrafiken till den norra delen av Skurubron

Den nya Skurubron ska snart börja byggas söder om den befintliga bron. Med anledning av brobygget behöver vi leda om gång- och cykeltrafiken, som i dag går på den södra sidan av Skurubron, till den norra delen av bron. Omledningen gäller från torsdag morgon.

Läs mer om omledningen

Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron. 

Bygget startar under hösten och den nya bron tar tre år att bygga.

När den nya Skurubron är klar och öppen för trafik, 2022, påbörjar vi renoveringen och ombyggnaden av den befintliga bron, som ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Hela projektet beräknas vara klart 2024.

Varför en ny bro?

Vi bygger den nya bron över Skurusundet för att skapa en säkrare förbindelse med bättre framkomlighet för alla. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält, vilket ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Med den nya bron kommer trafiken att flyta bättre.

För dig som åker buss blir det bättre eftersom den nya bron kommer att ha separata kollektivkörfält.

Det blir också bättre för dig som går och cyklar. Vi ska bygga ett nytt gång- och cykelstråk med ljusare och öppnare passager under vägarna, på bägge sidor om sundet.

Läget för den nya Skurubron

Den nya Skurubron byggs söder om den befintliga.

Korta fakta

Vad: Ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs. I projektet ingår även renovering och ombyggnad av den befintliga bron som ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. 

Varför: Förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 222, Värmdöleden. Projektet bidrar även till bättre förutsättningar för hållbart resande.

Nuläge: Byggstarten är hösten 2019. Vägplanen har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen har gett oss tillstånd för vattenverksamhet i samband med att vi bygger den nya Skurubron och bygger om den befintliga bron. Vi har tecknat kontrakt med Itinera S.p.A för bygget av den nya bron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Vad händer framöver? Vår entreprenör Itinera S.p.A. arbetar med förberedelser, planering och projektering. Det ingår att göra inmätningar och geotekniska undersökningar. Under senhösten planerar vi att börja spränga för den nya bron och vägen. Gång- och cykelvägar påverkas från den 21 november.