Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration på den nya Skurubron

Illustration på den nya bron som är designad av arkitektbyrån Dissing+Weitling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny bro för bättre framkomlighet och säkerhet

Vi närmar oss byggstarten av nya Skurubron. Här kan du läsa om det planerade bygget.

Bygget av den nya Skurubron planeras starta under hösten 2018 och bron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2021. Först därefter påbörjas renoveringen och ombyggnaden av den gamla bron, som byggs om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Varför en ny bro?

Antalet boende i Nacka och Värmdö har ökat och fortsätter öka. Därmed ökar också trafiken på väg 222, Värmdöleden. Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält. Med den nya bron kommer trafiken att kunna köra säkrare och i ett jämnare flöde. Det är positivt för trafiksäkerheten och framkomligheten.

Bättre för bussresenär och för gång- och cykeltrafikanter

För dig som åker buss blir det bättre eftersom den nya bron kommer att ha separata kollektivkörfält.

Det blir också bättre för dig som går och cyklar. Vi ska bygga ett nytt gång- och cykelstråk med ljusare och öppnare passager under vägarna, på bägge sidor om Skurusundet.

Bullerskärmar för att minska buller

För att minska bullret från vägen kommer vi att bygga bullerskärmar som utformas för att passa in i landskapet. Gestaltning och arkitektur är viktigt för alla delar i projektet.

Vi upphandlar entreprenör för bygget

Just nu pågår upphandling av entreprenören som ska bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Det ingår även att bygga om gång- och cykelpassagerna under väg 222 och Värmdövägen. Upphandlingen ska vara klar i juli 2018 och sedan kommer entreprenören att börja planera arbetet. Vi räknar med byggstart till hösten 2018.

Hur påverkas trafiken av bygget?

Den gamla bron kommer att vara öppen för trafik medan vi bygger den nya, men i samband med vissa arbeten kommer trafiken att påverkas. Vi strävar efter att påverka trafiken så lite som möjligt. Mer information kommer när vi närmar oss byggstart. Sprängningar nära väg 222 kommer enbart att ske under vissa tider.

Kommer det att kosta att köra över bron?

Vi har tidigare berättat om att det kommer att bli en avgift för att köra över bron, en så kallad infrastrukturavgift. I avtalet med Nacka kommun som undertecknades 2010 anges en avgiftsnivå på 4 kr per passage. De definitiva reglerna som ska gälla för avgifterna kommer att beslutas i god tid före öppnandet av bron 2021. Det ska vara gratis att köra över den gamla bron. Mer information kommer längre fram.

Läs det senaste informationsbladet om nya Skurubron (pdf-fil, 390 kB)
Läs frågor och svar