Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den befintliga Skurubron.

Byggnaderna som rivs ligger söder om den befintliga Skurubron.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggnader rivs för att ge plats åt nya Skurubron

Till hösten börjar vi bygga den nya Skurubron för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. För att kunna bygga bron behöver vi nu riva två byggnader som ligger söder om den befintliga bron i Eknäs. Rivningsarbetet startar på måndag den 11 juni.

Bygget av den nya Skurubron startar på allvar i höst men redan nu behöver vi förbereda för att vår kommande entreprenör ska kunna ha material, byggbodar och maskiner på olika platser. Rivningen av byggnaderna är en del av det arbetet.

Husen som behöver rivas ligger i Eknäs, söder om den befintliga Skurubron. Vi har rätt att ta marken i anspråk med hjälp av vägplanen som har vunnit laga kraft.

Återvinning

Rivningen görs med maskin där man metodiskt tar ner husen och placerar husens olika material (exempelvis papp, betong och sten, trä, glas, tegel) i olika containrar som sedan lämnas till återvinning.

Tider och kontaktuppgifter

Rivningsarbetet startar på måndag den 11 juni. Det kommer att pågå dagtid mellan klockan 7–18 under två till tre veckor. Arbetet utförs av NKR Demolition AB på uppdrag av Trafikverket.

Om du har frågor om arbetet är du välkommen att kontakta:

Fredrik Fogel, delprojektledare Trafikverket, telefon kontorstid: 070-693 31 80