Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Den nya Skurubron får tre körfält i vardera riktning, varav ett är avsett för kollektivtrafik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

Upphandlingen av entreprenör för bygget av den nya Skurubron har varit överklagad till kammarrätten men de har beslutat att inte ta upp ärendet till prövning.

Förvaltningsrätten beslutade i början av november att avslå Obrascon Huarte Lain, S.A. ansökan om överprövning av Trafikverkets upphandling av den nya Skurubron. Obrascon Huarte Lain, S.A. överklagade beslutet till kammarrätten som nu meddelar att de inte ger prövningstillstånd.

Kammarrätten har beslutat att inte ge prövningstillstånd.

– Det är mycket glädjande. Nu hoppas vi kunna teckna kontrakt med entreprenören och komma igång med bygget, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

För Trafikverket innebär kammarrättens beslut att vi kan teckna kontrakt med den italienska entreprenören Itinera S.p.A. förutsatt att den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. inte överklagar beslutet till högsta förvaltningsdomstolen.

Vi tilldelade uppdraget i juni

Det var i juni som vi tilldelades den italienska entreprenören Itinera S.p.A. uppdraget att bygga nya Skurubron samt att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Tilldelningen överklagades sedan av den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. som själva lämnat anbud på uppdraget. De menade i sin ansökan om överprövning att de uppfyller samtliga ställda krav och ville därför att utvärderingen skulle göras om.

Förvaltningsrätten avslog Obrascon Huarte Lain, S.A. ansökan om överprövning den 8 november och det var därefter som den entreprenören överklagade till kammarrätten. Nu vet vi att kammarrätten inte tar upp ärendet till prövning.

Entreprenaden omfattar att bygga en ny bro över Skurusundet samt att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.

Läs tidigare nyheter om upphandlingen

Förvaltningsrättens beslut överklagas

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning

Tilldelningen av entreprenaden för nya Skurubron överprövas

Tilldelning av entreprenör för nya Skurubron