Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från vänster: Åse Wallin, projektledare, Trafikverket, Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Helena Sundberg, regionchef, Trafikverket, Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka.

Avtäckning av modell på den nya Skurubron. Bild till höger från Nacka kommun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bygget av Skurubron är i gång

Nu har startskottet gått för den nya Skurubron som kommer att bli ett nytt landmärke i Nacka. Den nya bron byggs söder om den befintliga och kommer att bidra till ökad framkomlighet och bättre förutsättningar för hållbart resande.

För att uppmärksamma byggstarten hölls en pressträff vid platsen för den östra bropelaren i Eknäs, söder om den befintliga bron. På plats fanns Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Åse Wallin, projektledare på Trafikverket och Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka.

Det är ett historiskt ögonblick att börja bygga den nya bron. Det blir den tredje fasta bron över Skurusundet. Den befintliga bron består av två broar som blev klara 1915 och1957.

Från vänster: Åse Wallin, projektledare, Trafikverket, Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Helena Sundberg, regionchef, Trafikverket, Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka. 

– Det är med entusiasm vi tar oss an det historiska arvet från tidigare generationer. Ett arv vi kommer vårda med stor omsorg och förvalta för ett mer hållbart resande i framtiden, säger Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket.

När den nya Skurubron är klar hösten 2022 har Nacka och Värmdö en ny bro med tre körfält i vardera riktningen, varav ett är till för kollektivtrafiken. I projektets första entreprenad ingår även att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs och att göra förbättringar för gång- och cykeltrafikanter samt att göra åtgärder för hantering av dagvatten.

– Det är roligt att vi nu äntligen är igång med bygget. Nu pågår förberedande markarbeten och efter årsskiftet börjar vi med sprängningsarbeten, säger Åse Wallin projektledare på Trafikverket.

– Den nya Skurubron är varmt efterlängtad i både Nacka och Värmdö. Den förbättrar framkomligheten och gör att fler kommer till sina jobb i tid samtidigt som den möjliggör för vidare bostadsbyggande i Boo, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Ökad tillväxt ställer krav på en fungerande infrastruktur

Nacka och Värmdö växer starkt och trafiksystemet måste hänga med. Det är bakgrunden till att den nya bron nu börjar byggas.

– En växande storstadsregion ställer krav på en fungerande infrastruktur. Hand i hand med Nacka kommun vill vi ge invånarna fler och bättre förutsättningar att komma fram smidigt, grönt och tryggt. Det är så vi skapar attraktiva platser att leva och bo i, säger Helena Sundberg regionchef på Trafikverket.

Den nya Skurubron byggs söder om den befintliga. Illustration: Dissing+Weitling 

Det här händer vid bygget

Sedan augusti har vår entreprenör Itinera S.p.A. arbetat med projektering och förberedelser. Nu drar bygget igång och efter årsskiftet planerar vi att börja spränga för den nya bron och vägen. Längre fram ska trafikplatserna Skuru och Björknäs anpassas till den nya bron och gång- och cykeltrafikanter får öppnare och ljusare passager under Värmdöleden.

Sedan november leder vi om gång- och cykeltrafiken så att den nya bron ska kunna byggas söder om den befintliga bron. Bygget kommer att kräva fler omledningar av gång- och cykeltrafiken längre fram.

Värmdöleden kommer att ha två körfält öppna i vardera riktningar under byggtiden.

Entreprenadformen är totalentreprenad och byggarbetena beräknas pågå under tre år.

Gång- och cykeltrafikanter får en egen bro

När trafiken har börjat köra på den nya Skurubron ska vi bygga om den befintliga bron som ska bli en lokal vägbro och en åtta meter bred gång- och cykelväg. Den entreprenaden upphandlas i ett senare skede.

Illustration som visar hur vi planerar att bygga om den norra delen av den befintliga Skurubron till en gång- och cykelväg. 

Om nya Skurubron och projektet

Vi bygger den nya bron över Skurusundet i Nacka för att skapa en säkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron. Den befintliga bron ska byggas om till en åtta meter bred gång- och cykelväg och lokalväg. Ombyggnaden och renoveringen av den befintliga bron påbörjas när den nya Skurubron är klar. Hela projektet ska vara klart till år 2024.

Fakta om nya Skurubron

Längd: 317 m
Bredd:
30 m
Segelfri höjd:
30 m
Material:
Brons överbyggnad är av stål och bropelare samt landfästen är av betong.
Kapacitet:
Bron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält.
Belysning: Bron får effektbelysning.