Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration nya Skurubron.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar vi synas

Byggstarten närmar sig för den nya Skurubron och ombyggnaderna av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Till hösten planerar vi att börja spränga för den nya bron och vägen.

Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen, varav ett är till för kollektivtrafiken. Bron bidrar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, och den blir klar 2022.

I januari tecknade vi kontrakt med den italienska entreprenören Itinera S.p.A. De ska, på uppdrag av Trafikverket, bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Itinera har tidigare erfarenhet från Skandinavien och bygger bland annat Storströmsbron i Danmark.

illustration nya Skurubron
Den nya Skurubron byggs söder om den gamla. Illustration: Dissing+Weitling.

När och hur börjar bygget märkas?

Sedan i våras arbetar vi med förberedelser, planering och projektering. I samband med det gör vi inmätningar och geotekniska undersökningar på plats. I augusti kommer vår entreprenör att etablera sig med byggbodar och maskiner, och till hösten planerar vi att börja spränga för den nya bron och vägen.

Våren 2020 påbörjas grundläggningen av den nya bron på båda sidor om Skurusundet samt ombyggnaden av trafikplats Skuru. Ombyggnaden av trafikplats Björknäs påbörjas först våren 2021. Renoveringen och ombyggnaden av den befintliga bron startar 2022.

Under augusti stängs infartsparkeringen på Skurusundsvägen 

En av Nacka kommuns infartsparkeringar kommer att stängas under byggtiden från och med augusti. Mer information om var du kan parkera hittar du på www.nacka.se/infartsparkering. Även delar av infartsparkeringen vid Sockenvägen behöver stängas men det blir först längre fram. Mer information kommer.

Hur påverkas trafiken?

Under hela byggtiden kommer två körfält i vardera riktningen att vara öppna på Värmdöleden. Till hösten planerar vi att börja spränga. Sprängningar nära väg kommer enbart att ske på vardagar klockan 10.00 och 14.00 och då stoppas trafiken. Från och med våren 2020 kommer väg 222 Värmdöleden att påverkas av sidoförflyttningar och sänkt hastighet. Övriga vägar, inklusive gång- och cykelvägar, kommer att vara öppna men påverkade.

Hur påverkas du som bor eller arbetar nära?

Våra arbeten kommer att påverka dig som bor eller arbetar i närheten, men vi ska göra allt vi kan för att störa så lite som möjligt. Vi kommer att informera om arbetena via informationsblad, Trafikverkets webbplats och sociala medier.

Bullerskyddsåtgärder på enskilda hus

I planeringsskedet har vi fastställt vilka fastigheter som kan behöva bullerskyddsåtgärder, till exempel fönsterbyte och bullerskärmar vid uteplats. Ytterligare inventering för att säkerställa åtgärder kommer att utföras av Brekke & Strand Akustik AB på uppdrag av Trafikverket.

Arbetet har redan påbörjats och inventeringen utförs i fem delområden med start på Skurusidan norr om Värmdöleden. Vi planerar att inventeringen kommer att pågå under hela 2019 och därefter kommer vi att handla upp en entreprenör för att utföra åtgärderna. Innan det arbetet startar behöver vi teckna avtal med de fastighetsägare som kommer att erbjudas åtgärder.

Alla som berörs av inventering kommer att kontaktas av Brekke & Strand.

Bron finansieras delvis med broavgifter

Byggandet av den nya Skurubron finansieras till en tredjedel med statliga medel. Resterande två tredjedelar finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, det vill säga att alla som passerar bron betalar en avgift. I avtalet med Nacka kommun anges en avgiftsnivå på 4 kr per passage. De definitiva reglerna för avgifterna kommer att beslutas i god tid innan bron öppnas. Avgiften ska betalas till dess att lånet är återbetalt.

Den gamla bron, som byggs om till lokalväg samt gång- och cykelväg, kommer att vara avgiftsfri.

Mer plats längre fram för att gå och cykla på den gamla bron

När trafiken har börjat köra på nya Skurubron börjar vi bygga om den gamla bron. Den ska rymma en lokalväg och en åtta meter bred gång- och cykelväg. Vi räknar med att det tar cirka två år att bygga om den befintliga bron.

Läs det senaste informationsbladet om nya Skurubron (pdf-fil, 80 kB)

Läs frågor och svar