Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Den nya bron byggs söder om den befintliga Skurubron.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart börjar vi bygga nya Skurubron

Trafikverket ska bygga en ny bro över Skurusundet och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När vi är klara blir det lättare för alla trafikanter att ta sig fram, och Nacka och Värmdö kan fortsätta växa.

I höst börjar vi bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När vi är klara med det ska vi bygga om den gamla Skurubron till lokalväg samt gång- och cykelväg.

Den nya bron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022 och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024.

Varför en ny bro?

Antalet boende i Nacka och Värmdö fortsätter att öka och det gör också trafiken på väg 222, Värmdöleden. Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält. Med den nya bron kommer trafiken att kunna köra säkrare och i ett jämnare flöde. Det är positivt för trafiksäkerheten och framkomligheten.

Bättre för bussresenär och för gång- och cykeltrafikanter

För dig som åker buss blir det bättre eftersom den nya bron kommer att ha separata kollektivkörfält.

Det blir också bättre för dig som går och cyklar. Vi ska bygga ett nytt gång- och cykelstråk med ljusare och öppnare passager under vägarna, på bägge sidor om Skurusundet.

Bullerskärmar för att minska buller

För att minska bullret från vägen kommer vi att bygga bullerskärmar som utformas för att passa in i landskapet. Gestaltning och arkitektur är viktigt för alla delar i projektet.

Hur påverkas trafiken av bygget?

Den gamla bron kommer att vara öppen för trafik medan vi bygger den nya. Under byggtiden kommer två körfält i vardera riktningen att vara öppna på väg 222 Värmdöleden, förbi byggplatsen. Körfälten kommer att påverkas av sidoförflyttningar och sänkt hastighet. Övriga vägar, inklusive gång- och cykelvägar, kommer att vara öppna men påverkade.

Mer plats längre fram för att gå och cykla på den gamla bron

När trafiken har börjat köra på nya Skurubron börjar vi bygga om den befintliga bron. Den ska rymma en lokalväg och en åtta meter bred gång- och cykelväg. Vi räknar med att det tar cirka två år att bygga om den befintliga bron.

Läs det senaste informationsbladet om nya Skurubron (pdf-fil, 4,3 MB)

Läs frågor och svar