Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markarbeten vid väg 222 i Nacka.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar vi spränga för nya Skurubron

Nu har vi kommit igång med byggarbetet. Den 14 januari börjar vi spränga för bron söder om väg 222 Värmdöleden, på Skurusidan och i februari börjar vi spränga på Björknässidan.

Sprängningar vid väg 222 kan komma att pågå under hela 2020.

Så här påverkas trafiken

Nära väg 222 Värmdöleden sker sprängningarna vid klockan 10:00 och 14:00 måndag till torsdag och kl 10:00 på fredagar. Mellan maj och september kan sådana sprängningar även ske klockan 19:30, på vardagar utom fredagar. I samband med sprängningarna stoppas trafiken under cirka 10 minuter.

Vad händer mer vid bygget?

Bygget har nu börjat märkas ordentligt. Vår entreprenör Itinera S.p.A. har hägnat in stora områden med byggstängsel och av säkerhetsskäl har vi stängt av för genomgång till och från Skuruparken under den gamla bron.

Sedan november arbetar vi med markarbeten på Skurusidan. Där har vi röjt sly, fällt träd och gjort byggvägar. Gång- och cykelbanan på Skurubrons södra sida är avstängd och trafiken leds om till norra delen av bron.

I januari startar markarbeten även på Björknässidan och i februari börjar vi spränga för brons landfästen på bägge sidor om Skurusundet.

Påverkan på natur- och kulturmiljö

Vår entreprenör Itinera S.p.A. arbetar för att minimera påverkan på natur- och kulturmiljö. Trädfällningen kommer att bedrivas på ett sådant sätt, att vi inte fäller fler träd än vad som är absolut nödvändigt för bygget.

Så påverkas du som bor nära

Vi ska göra allt vi kan för att förhindra att olägenheter uppstår under byggtiden, men periodvis kommer arbeten att pågå som genererar buller, vibrationer och damm.

Vi kommer att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för det bullrande arbetet är begränsad.