Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Skurubron

Illustration på den nya bron som är designad av arkitektbyrån Dissing+Weitling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket har tecknat kontrakt med Itinera

Den italienska entreprenören Itinera S.p.A. vann uppdraget att bygga den nya Skurubron i Nacka, samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Byggarbetena startar hösten 2019.

Emanuele Lancellotti, Area Manager North Europe på Itinera S.p.A. skakar hand med Ali Sadeghi, verksamhetsområdeschef på Trafikverket.

Torsdagen den 10 januari undertecknades kontraktet mellan Trafikverket och Itinera S.p.A. för byggandet av den nya Skurubron samt ombyggnaderna av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Kontraktssumman är värd cirka 800 miljoner kronor.

– Det känns bra att vi tecknat kontrakt. Nu startar planering och projektering tillsammans med entreprenören så att vi kan börja bygga till hösten. Byggarbetena kommer att pågå under tre år, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Ny bro för bättre framkomlighet och säkerhet

Vi bygger den nya bron över Skurusundet i Nacka för att skapa en säkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

illustration nya Skurubron
Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält, vilket ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Med den nya bron kommer trafiken att flyta bättre. Illustration:Trafikverket

Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron. Den befintliga bron ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Ombyggnaden och renoveringen av den befintliga bron påbörjas när den nya Skurubron är klar.

illustration
Illustration som visar hur vi planerar att bygga om den norra delen av den befintliga Skurubron till en gång- och cykelväg.