Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen till öppet hus

Nu sätter vi snart spaden i backen och vi bjuder därför in till öppet hus. Kom och ställ frågor om det kommande bygget av den nya Skurubron och ombyggnaderna av trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Öppet hus i Nacka Forum

När: Lördagen den 9 november, kl. 10:00-14:00
Var: Biblioteket i Nacka Forum, Värmdövägen 189

Trafikverket och Nacka kommun deltar. Vi informerar om projektet och du får möjlighet att ställa frågor. Det blir även roliga aktiviteter för barn. Varmt välkommen!

En ny bro för bättre framkomlighet

Vi bygger den nya Skurubron söder om den gamla bron. Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen, varav ett är till för kollektivtrafiken. Bron bidrar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi börjar bygga i höst och räknar med att bron kan öppna för trafik hösten 2022.

Vad händer just nu vid bygget?

Vår entreprenör Itinera S.p.A. arbetar sedan i våras med förberedelser för bygget. Under senhösten och vintern kommer vi framför allt att arbeta med markarbeten och under våren startar ombyggnaden av Skuru trafikplats och grundläggningen av den nya Skurubron på båda sidor om Skurusundet. Ombyggnaden av trafikplats Björknäs startar först våren 2021.

Hur påverkas du som bor eller arbetar nära?

Våra arbeten kommer att påverka dig som bor eller arbetar i närheten, men vi ska göra allt vi kan för att störa så lite som möjligt. Vi kommer att informera om arbetena via informationsblad, Trafikverkets webbplats och sociala medier.

Hur påverkas trafiken?

Under hela byggtiden kommer två körfält i vardera riktningen att vara öppna på väg 222, Värmdöleden. Under senhösten planerar vi att börja spränga. Sprängningar nära väg kommer enbart att ske på vardagar klockan 10:00 och 14:00 och då stoppas trafiken. Från och med våren 2020 kommer Värmdöleden att påverkas av sidoförflyttningar och sänkt hastighet. Övriga vägar kommer att vara öppna men påverkade.

Vad händer med den gamla Skurubron?

När trafiken har börjat köra på nya Skurubron börjar vi bygga om den gamla bron. Den ska rymma en lokalväg och en åtta meter bred gång- och cykelväg. Vi räknar med att det tar cirka två år att bygga om den gamla bron.

Bron finansieras delvis med broavgifter

Byggandet av den nya Skurubron finansieras till en tredjedel med statliga medel. Resterande två tredjedelar finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, det vill säga att alla som passerar bron betalar en avgift. I avtalet med Nacka kommun anges en avgiftsnivå på 4 kr per passage. Avgiften ska betalas till dess att lånet är återbetalt. Den gamla bron, som byggs om till lokalväg samt gång- och cykelväg, kommer att vara avgiftsfri.

Läs det senaste informationsbladet om nya Skurubron (pdf-fil, 2,6 MB)

Läs frågor och svar