Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Påfarten från Skuru västerut där nu delar av bullerskyddet tagits bort för bättre sikt. Foto: Fredrik Fogel

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kortare på- och avfarter när trafiken läggs om

Många upplever att det har blivit svårare att ta sig upp på väg 222 när påfarter har kortats av, inte minst vid påfarten från Skuru västerut. För trafikanter gäller det att vara uppmärksamma och anpassa hastigheten.

- Vi har gjort en säkerhetsmässig bedömning att vi kan låta på- och avfarterna nära byggområdet fortsätta att vara öppna, men med vissa justeringar, säger Fredrik Fogel, delprojektledare produktion på Trafikverket.

- För att det ska fungera vill vi be trafikanter att anpassa hastigheten, vara uppmärksamma och visa hänsyn.

Tydligare skyltning

Vid påfarten från Skuru västerut har vi nu tillfälligt tagit bort delar av det bullerskydd som finns vid vägkanten för att göra sikten bättre för de trafikanter som ska upp på väg 222. Vi gör också skyltningen tydligare så att man förvarnas om en kort påfart för att kunna anpassa hastigheten och byta fil för att få ett jämnare trafikflöde.

- Det är viktigt att komma ihåg att en av orsakerna till att vi bygger en ny bro är just att det generellt är korta på- och avfarter till och från väg 222. Det bygger vi bort med den nya bron och får en säkrare trafikmiljö, säger Fredrik Fogel.

Under hela byggtiden av den nya Skurubron kommer det att göras trafikomläggningar i området. På- och avfarterna kommer att beröras till och från i omgångar till och med 2021, då renoveringen av Bastusjöns broar är klar.

Den nya Skurubron ska öppnas för trafik hösten 2022.