Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Fabio Dellabartola

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi krossar berg på arbetsområdet

Vi har startat arbetet med att krossa berg inom arbetsområdet på Skurusidan. Det innebär att ni som bor nära kan uppleva att bullernivån har ökat.

Vi kommer att arbeta med att krossa berget vardagar mellan 07:00-18:00, i perioder fram till och med mars 2021. Vi krossar berget som vi sprängt loss för att kunna använda det på plats i det fortsatta bygget av den nya Skurubron. På så sätt undviker vi onödiga transporter.

Inför varje bullrande arbetsmoment görs en beräkning av hur högt det kommer att bullra. Beräkningen baseras på bullerdata för de maskiner som kommer att användas under respektive arbetsmoment.

Riktvärden för byggbuller

Vi följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15) som är:
45 dBA inomhus helgfri måndag-fredag klockan 07:00-19:00
70 dBA utomhus vid bostadsfasad måndag-fredag klockan 07:00-19:00

Riktvärdena är ekvivalenta, vilket innebär att det är ett genomsnitt av ljudnivån under en längre tid.

Med hjälp av det berg som vi krossar först kommer vi att bygga en vall runt stenkrossen för att dämpa bullret. Så småningom kommer vi också att börja krossa berg på Björknässidan av bron.

Det är Nacka kommun som har gett tillstånd till att krossa berget på plats inom arbetsområdet.