Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Fredrik Fogel

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Siltgardiner i Skurusundet skyddar miljön

För att minska risken att sprida grumligt vatten lägger vi ut siltgardiner i Skurusundet. De ska fånga upp det slam som grumlas upp från botten när vi bygger betongfundament för bropelarna som ska anläggas i strandkanten.

Det är en extra skyddsåtgärd som förhindrar att det grumliga bottenslammet, som innehåller partiklar som kan störa djurlivet och växtligheten i vattnet, sprids vidare till omkringliggande vatten. En siltgardin fungerar som ett filter som gör att partiklar fastnar i gardinen istället för att spridas vidare med strömmar och vågor.

Vi bygger också en så kallad spont i vattenområdet. Det blir som en stålvägg och innanför sponten är det torrt. Där kommer sprängning och schaktning att ske.

Siltgardinerna kommer att finnas kvar så länge som arbetet med brofundamenten i strandkanten pågår.

Bild: Fredrik Fogel

Här syns tydligt hur partiklarna fastnar i siltgardinen.Foto: Fredrik Fogel