Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En sprängning för nya Skurubron

Bilden visar en sprängning för den nya Skurubron

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer i berget när vi spränger

Vi har fått flera frågor om varför vi inte alltid kan förutse vad som händer när vi spränger bort berg vid bygget av den nya Skurubron. Vi har bett Urban Pettersson, teknisk specialist i bergteknik på Trafikverket, att förklara.

Hur går det till när vi spränger i berg?

- När vi ska ta bort berg gör vi det genom borrning och sprängning. Detta innebär bland annat att berget borras upp i ett noggrant uträknat mönster av nära vertikala borrhål som laddas med sprängämne. Vid detonation av sprängämnet skapas ett övertryck i borrhålen på grund av de spränggaser som bildas.

- Det höga gastrycket skapar sprickor i berget som snabbt fylls av de expanderande spränggaserna. Detta leder till att berget sönderdelas och kastas framåt. De framsprängda bergmassorna ska hålla en storlek så att de kan återanvändas, till exempel när vi bygger nya vägar eller vid grundläggning.

Går det alltid att räkna ut hur berget ska bete sig vid en sprängning?

- Nej, det går inte eftersom berg är ett heterogent material. Det betyder att berget är uppbyggt av olika bergarter med olika egenskaper och genomkorsas av strukturer som sprickor och krosszoner. Vi undersöker naturligtvis berget innan vi spränger men heterogeniteten medför att vi aldrig kan förutse exakt hur det kommer att reagera när man spränger det.

- När vi spränger berg är det främst redan befintliga öppna spricksystem i berget som ställer till problem som innebär att spränggaserna läcker ut i dessa istället för att sönderdela berget som det är tänkt. Detta kan resultera i för stora block (skut) och kan även leda till att berg kastas iväg, trots att vi täcker salvorna med tunga sprängmattor.

Där vi spränger för den nya Skurubron just nu ligger berget mycket nära den trafikerade vägen. Kan man inte, för att vara extra försiktig, ta lite mindre sprängämnen och spränga lite mindre delar varje gång för att vara på den säkra sidan?

- Problemen har främst att göra med förutsättningarna på platsen. Det befintliga berget som vi spränger i är högt, delvis förstärkt med bergbult sedan tidigare och ligger nära befintlig påfartsramp. Dessutom innehåller berget delvis öppna spricksystem. Mindre salvor skulle alltså inte nödvändigtvis minska problemen, men skulle innebära fler sprängstopp och därmed också fler trafikstopp för sprängningar. Däremot försöker vi hitta andra metoder för att förhindra att trafiken påverkas om en sprängning inte går enligt plan.

Redan vidtagna åtgärder

Sedan några veckor tillbaka sker sprängningar inom det mest riskfyllda området enbart klockan 10:00 och inte som tidigare också klockan 14:00. På så sätt minskar risken att rusningstrafiken på eftermiddagen störs om något oförutsett skulle hända.

Dessutom har arbetsområdet mellan berget och vägbanan utökats. Det innebär att röjningen efter varje sprängning oftast kan utföras utan att påverka trafiken.