Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Den nya Skurubron byggs söder om den gamla bron. Illustration Dissing+Weitling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen till öppet hus på Värmdö

Nu har vi börjat bygga den nya Skurubron och bjuder därför in till öppet hus på Värmdö. Alla är välkomna men vi riktar oss speciellt till dig som bor eller arbetar på Värmdö. Kom och ställ frågor om bygget av bron och framtidens trafik.

Öppet hus i Värmdö kommunhus

När: Torsdagen den 30 januari, kl 17:00–20:00

Var: Värmdösalen, Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg

Trafikverket och Värmdö kommun deltar. Vi på Trafikverket informerar om projektet och du får möjlighet att ställa frågor. Det blir även roliga aktiviteter för barn. Varmt välkommen!

En ny bro för bättre framkomlighet

Vi bygger den nya Skurubron söder om den gamla bron. Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen, varav ett är till för kollektivtrafiken. Bron bidrar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi bygger sedan hösten 2019 och räknar med att bron kan öppna för trafik hösten 2022.

Vad händer med den gamla Skurubron?

När trafiken har börjat köra på nya Skurubron börjar vi bygga om den gamla bron. Den ska rymma en lokalväg och en åtta meter bred gång- och cykelväg. Vi räknar med att det tar cirka två år att bygga om den gamla bron.

Bron finansieras delvis med broavgifter

Byggandet av den nya Skurubron finansieras till en tredjedel med statliga medel. Resterande två tredjedelar finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, det vill säga att alla som passerar bron betalar en avgift. I avtalet med Nacka kommun anges en avgiftsnivå på 4 kr per passage. Avgiften ska betalas till dess att lånet är återbetalt. Den gamla bron kommer att vara avgiftsfri.

Vad händer just nu vid bygget?

Vår entreprenör Itinera S.p.A. ska bygga den nya Skurubron och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Under 2019 har vi förberett för bygget och gjort markarbeten på Skurusidan. I januari börjar vi spränga berg söder om väg 222 Värmdöleden på Skurusidan. Sprängningarna kommer att fortsätta en bra bit in på våren. I januari startar även markarbeten på Björknässidan och i februari börjar vi spränga för brons landfästen på bägge sidor om Skurusundet. Längre fram under våren börjar vi arbeta med trafikplats Skuru. Arbetena med trafikplats Björknäs startar först våren 2021.

Hur påverkas trafiken?

Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt. Under byggtiden kommer det att vara två körfält i vardera riktningen öppna på Värmdöleden förbi byggplatsen. Dessa kommer att påverkas av sidoförflyttningar och sänkt hastighet. Övriga vägar kommer att vara öppna men påverkade. När vi spränger kan trafiken på Värmdöleden komma att behöva stoppas upp till 10 minuter. Sprängningar nära väg 222 sker klockan 10:00 och 14:00 måndag till torsdag och klockan 10:00 på fredagar. Under maj till september kan sådana sprängningar även ske klockan 19:30 på vardagar utom fredagar.

Hur påverkas båttrafiken?

Farleden i Skurusundet kommer att vara öppen under juni till augusti. Under övrig tid kan den komma att stängas av kortare perioder vid några tillfällen. Det sker i samråd med Sjöfartsverket.

Illustration som visar framtida trafiklösning vid Skurusundet. På bilden visas den nya Skurubron, som är en del av Värmdöleden, och den gamla bron, som är en del av Värmdövägen.  

Läs nyhetsbrev som landar i brevlådorna på Värmdö den 10 januari.

Läs frågor och svar