Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet, väg 222 Skurubron

Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron.

Vi bygger sedan hösten 2019. Fram till hösten 2022 ska vi bygga den nya Skurubron och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Vägplanen vann laga kraft i december 2016.

Målet

Målet med projektet är att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, minska sårbarheten och säkerställa den framtida trafikförsörjningen till Nacka och Värmdö.

Finansiering

Den nya Skurubron beräknas kosta ca 1 miljard kronor (prisnivå 2016). Investeringskostnaden för byggandet av bron finansieras till 1/3 med statliga medel. Resterande 2/3 finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter.

Renoveringen av den befintliga bron med ombyggnad av lokalvägar kommer att bekostas med statliga medel. Kostnaden för renoveringen bedöms till ca 300 miljoner kronor (prisnivå 2016).