Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om vägplanen för Väg 222, Skurubron

Trafikverket har tagit fram en vägplan för väg 222, Skurubron. Här kan du läsa om planen.

Vägplanen omfattar följande:

  • att bygga en ny vägbro för väg 222, Värmdöleden, det vill säga den nya Skurubron
  • att bygga om och anpassa trafikplatserna Skuru och Björknäs.
  • att renovera och bygga om den befintliga Skurubron

Vägplanens totala längd utmed Värmdöleden är cirka 1,2 kilometer.

Ny Skurubro

Vi bygger en ny bro över Skurusundet med tre körfält i vardera riktningen, varav ett kommer att användas för kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik kommer inte att tillåtas, utan en av de befintliga broarna byggs om för att hantera den trafiken. Trafikverket arrangerade en tävling för att få fram ett bra förslag på den nya Skurubron. Uppdraget var att ta fram ett förslag på en bro av hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet. Vinnare blev förslaget Kontrapunkt av den danska arkitektbyrån Dissing+Weitling. Se bild nedan.

Anslutningar/trafikplatser till ny bro och kommunala vägar

På vardera sidan om bron bygger vi om trafikplatserna Skuru och Björknäs för den nya bron och angränsade vägar, bland annat kommunala gator och gång- och cykelvägar. 

Trafikplats Skuru utformas med på- och avfartsramper i vardera riktningen. Trafikplats Björknäs utformas till en så kallad halv trafikplats med en ramp för trafik som kommer från Stockholm och som ska svänga av. Påfartsrampen vid Björknäs i riktning mot Stockholm hanteras i en fastställd arbetsplan. Rampen är byggd och öppnades för trafik hösten 2014. 

Bygga om befintliga broar

När vi byggt den nya bron kommer vi att renovera och bygga om de befintliga broarna. Den södra bron ska göras om till en väg för lokaltrafik med ett körfält i vardera riktningen, den norra bron ska bli en gång- och cykelväg, helt separerad från motortrafik.