Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Finansiering och broavgift

Här kan du läsa om finansieringen av den nya Skurubron och om kommande avgift för att passera den nya bron.

Finansiering av den nya Skurubron

Den nya Skurubron beräknas kosta cirka 1 miljard kronor (prisnivå 2016). Byggandet av den nya Skurubron finansieras till en tredjedel med statliga medel. Resterande två tredjedelar finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, det vill säga att alla som passerar bron betalar en avgift.

Finansiering av ombyggnaden av den gamla bron

Renoveringen av den gamla bron med ombyggnad av lokalvägar kommer att bekostas med statliga medel. Kostnaden för renoveringen bedöms till cirka 300 miljoner kronor (prisnivå 2016).

Frågor och svar om broavgifter

Vad kommer det att kosta att passera den nya Skurubron?

I avtalet med Nacka kommun, som undertecknades 2010, anges en avgiftsnivå på 4 kr per passage. De definitiva reglerna som ska gälla för avgifterna kommer att
beslutas i god tid före öppnandet av bron. Avgiften ska betalas tills dess
att lånet är återbetalt. Den gamla bron, som byggs om till lokalväg samt gång-
och cykelväg, kommer att vara avgiftsfri.

Varför ska trafikanterna betala för att köra över den nya bron?

En förutsättning för att kunna bygga en ny bro över Skurusundet är att den medfinansieras då det inte finns tillräckligt med statliga medel avsatta för detta projekt. Medfinansiering av infrastruktur kan göras via bidrag från kommuner eller andra intressenter och med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Beslutet om val av infrastrukturavgifter som medfinansiering grundar sig på diskussioner med Nacka kommun. Kommunen och Trafikverket har avtalat om att två tredjedelar av den nya bron ska finansieras med infrastrukturavgifter. Den gamla bron blir avgiftsfri.

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den. Medfinansiering är en relativt ny finansieringsform som möjliggjort infrastruktursatsningar som ny bro över Skurusundet, bro över Motalaviken (riksväg 50) och bro över Sundsvallsfjärden (E4). Regering och riksdag har godkänt att lån som tas upp för dessa broar ska återbetalas genom att ta ut en avgift av dem som använder dem.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för hanteringen av infrastrukturavgifter.

Läs mer om medfinansiering av statlig infrastruktur på Trafikverkets webbplats.

Läs mer om infrastrukturavgifter på Transportstyrelsens webbplats. 

Ska alla fordon betala infrastrukturavgiften?

De definitiva reglerna som ska gälla för avgifterna är inte beslutade ännu. Det är inte heller bestämt vilka fordon som ska betala. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för hanteringen av infrastrukturavgifter.
På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om vad som gäller för överfarterna på två andra broar där infrastrukturavgifter redan tas ut.    

Hur ska infrastrukturavgiften betalas?

De definitiva reglerna som ska gälla för avgifterna är inte beslutade ännu. Du kommer att kunna läsa om hur avgiften ska betalas på Transportstyrelsens webbplats eftersom det är de som ansvarar för hanteringen av infrastrukturavgifter.

På vilka andra broar i Sverige tas infrastrukturavgifter ut?

Infrastrukturavgifter tas ut på Sundsvallsbron och Motalabron.