Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på en väg i gryningen

Väg 227, Odinsvägen i Dalarö, gång- och cykelväg

Trafikverket avslutar nu byggandet av en ny gång- och cykelväg längs med Odinsvägen i Dalarö.

Väg 227 sträcker sig mellan Jordbro och Dalarö brygga. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten på sträckan mellan Dalarövägen till Centrala torget. Vi separerar de olika trafikslagen och bygger en gång- och cykelväg samt en gångbana.

Avslutande arbeten på Odinsvägen

Trafikverkets avslutande arbeten längs med Odinsvägen är planerade att starta veckan efter påsk, det vill säga från och med 23 april och vi hoppas att bli klara i midsommarveckan i år. Framkomligheten under den här perioden påverkas, men en körbana kommer alltid att vara öppen.

Några av våra arbeten är

 • plantering av träd längs med gång- och cykelvägen från bron upp till Karlavägen,
 • grässådd längs med gång- och cykelvägen från bron upp till Karlavägen,
 • plantering av häckar och träd på de tomter som påverkats av breddningen av vägen,
 • kompletterande asfaltering av vägen,
 • åtärder av besiktningsanmärkningar är att vi bland annat
  • anpassar fiberbrunnar och brunnslock i gatan,
  • justerar kupolbrunnen vid Karlavägen och
  • slipar kantsten med skarpa kanter.

Senare i höst genomför vi en kontroll av de växter som vi planterar nu för att säkerställa att de mår bra och har börjat växa.

De gamla belysningsstolparna

Vi samordnar med Haninge kommun och kommunens elentreprenör om att kunna demontera de gamla belysningsstolparna. Det är idag oklart exakt när vi kommer att kunna genomföra detta, men vi planerar för att det ska ske inom samma period som övriga arbeten.

Övriga arbeten

Vattenfall kommer under denna period att ha pågående ledningsarbeten på Dalarövägen samt Odinsvägen och upp på Karlavägen. Se mer information om det på Vattenfalls hemsida.

Trafikverket kommer även att utföra arbeten med tillgänglighetsanpassning på busshållplatser i Stockholms län under perioden 2019–2021. Där ingår busshållplatserna på Dalarö torg och vid Hotellbryggan. För mer information gå till Tillgänglighetsanpassning busshållplatser, Stockholms län

Vid Dalarövägen har den befintliga busshållplatsen tillgänglighetsanpassats och mittrefuger byggts om och försetts med granitkantstöd samt gatstenar. För framtida dagvattenhantering har dagvattenledningen mellan Dalarövägen och Karlavägen flyttats och dimensionen på ledningen mellan Dalarövägen och Baldersvägen ökats.