Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden med trafikplatserna Stäket och Rotebro

Trafikverket bygger om väg 267, Rotebroleden, och de båda trafikplatserna Stäket vid E18 och Rotebro vid E4. Syftet är att öka framkomligheten och att höja trafiksäkerheten för alla motor-, cykel- och gångtrafikanter.

Vägen breddas till två körfält i varje riktning. Vi gör även åtgärder så att människor och djur lättare kan röra sig fritt i naturen och ta sig över vägen på ett säkert sätt. Bland annat bygger vi en ny gång- och cykelväg samt en ny gångbro, viltpassager för stora och små djur, nya bullerskydd och nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna.