Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det blir lättare att gå och cykla längs med Rotebroleden

Miljö, väg 267 Rotebroleden

Trafikverket arbetar för att förbättra Rotebroleden så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. En väg är dock alltid ett hinder i miljön och därför genomför vi flera åtgärder för att minimera trafikens påverkan när vi breddar vägen.

När vi har planerat ombyggnationen av Rotebroleden har vi utrett en rad åtgärder för att förbättra miljön för människor och djur jämfört med tidigare. 

Rotebroleden går rakt igenom grönområdet Järvakilen. Grönområdet är ett populärt friluftsområde där även små- och stora djur vistas. I planeringen av breddningen av vägen har vi tittat på hur vi kan förbättra för människor och djur att ta sig över vägen. Bland annat har vi utrett möjligheterna till: 

  • Bulleråtgärder
  • Viltpassager för små- och stora djur
  • Gång- och cykelväg längs med hela Rotebroleden
  • Planskilda korsningar där cykelvägen korsar Rotebroleden
  • Dagvattenhantering