Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Riktvärden och mäta buller, väg 267 Rotebroleden

Riksdagen har angett riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Här kan du läsa mer om riktvärdena och att mäta buller.

För att mäta ljudnivåer används enheten decibel (förkortas dB). Decibel är ett logaritmiskt mått. Logaritmiska skalor används ofta när enheten varierar över en stor spännvidd. En ökning av ljudnivån med 8-10 dB upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan.

Bullernivåer mäts på två olika sätt

Ekvivalent ljudnivå: medelnivån under en viss tid
Maximal nivå: Högsta nivån under en viss tid

Några exempel på ljudnivåer och hur det mänskliga örat uppfattar dem

  • Tystnad: ca 20-30 dB(A)
  • Fågelkvitter: ca 40-50 dB(A)
  • Mänskligt tal (ca 1 meter bort): 60 dB(A)
  • Rockkonsert: 120 dB(A)

Riktvärden

  • 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
  • 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Vid nybyggnation ska bulleråtgärder ses ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Samhällsekonomiska analyser jämför kostnader för åtgärder med hur många personer som störs av bullret och hur höga bullernivåerna är. Exempelvis om det krävs en 6 meter hög, och 1 km lång, skärm för att klara utomhusnivåerna vid 10 bostadshus så är det inte ekonomiskt rimligt i förhållande till hur många som störs, vilket däremot ska bero på hur höga bullernivåerna är. Ju högre bullernivåer, desto mer är åtgärder samhällsekonomiskt motiverbara. Om det tekniskt inte går att bygga bort bullerstörningar eller om det inte är ekonomiskt försvarbart arbetar vi för att klara riktvärdena inomhus. Fasadåtgärder gör vi för att klara de riktvärden som finns inomhus.