Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu spränger vi för att bredda Rotebroleden

Från och med mitten av januari och under hela året 2017 utför vi sprängningsarbeten längs med väg 267, Rotebroleden. Sprängningar kan förekomma på vardagar kl. 10.00 och 14.00 vilket innebär att vägen då stängs av en kortare stund.

I samband med ombyggnaden av Rotebroleden kommer vi ett bredda vägen till två körfält i vardera åkriktningen. Det innebär att vi måste spränga längs med vägen. Den första sprängningen beräknas ske i mitten av januari. Vi startar vid Katrinedal och söder om Mälarvägen. Under våren fortsätter vi åt båda hållen mot trafikplatserna Stäket och Rotebro.

Samtliga fastigheter som ligger inom ett visst avstånd från de platser där vi spränger är inventerade och förses med vibrationsmätare. När vi spränger kan en tryckvåg i luften uppstå som kan kännas men som inte påverkar närliggande byggnader.

Säkerhetsbilar vaktar vägarna

I samband med sprängningarna stängs Rotebroledens båda körfält och Mälarvägen av i maximalt 15 minuter. Trafikanter varnas genom skyltar där vi informerar om sprängningen. Under avstängningarna bevakas vägarna av så kallade TMA-bilar med väl synliga varningsskyltar.