Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Rotebro
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dags att bygga om trafikplats Rotebro

Vi bygger nu om trafikplats Rotebro i samband med våra arbeten längs med väg 267, Rotebroleden. Inga närboende berörs av bullrande arbeten och vi räknar med att framkomligheten inte kommer att påverkas.

  • Vi breddar befintliga ramper för att öka trafikkapaciteten och för att förbättra både flöde och säkerhet. Breddningen av rondeller och ramper är också en konsekvens av att Väg 267 blir 4-filig, för att kunna motta dessa filer måste rondeller utöka sin kapacitet. 
  • Vi utför en upprustning av befintliga cirkulationer och ger dem samt omkringliggande ytor nya ytskikt.
  • Trafikplatsen förses med ny och bättre belysning. Avvattning och dränering byts ut för att uppfylla krav i vattenskyddsområdet som finns på platsen.
  • Nya bullerplank sätts upp för att minska påverkan från trafiken.

Våra arbeten längs med Rotebroleden beräknas vara färdiga under 2018 förutom återstående planterings- och beläggningsarbeten som beräknas vara färdiga under våren 2019.