Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektledare Jan-Erik Gunnestedt och projektchef Daniel Adolfsson
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya Rotebroleden tar form

Trafikanter som färdas på E18 och E4 nära Rotebroleden och Mälarvägen längs med Rotebroleden kommer att lägga märke till att den ombyggda vägen blir helt klart först under våren 2019, enligt Trafikverkets byggskyltar.

Vi kommer att öppna de olika anläggningsdelarna i projektet allteftersom de är färdigställda under året. Vi kan dock inte hinna helt klart med finliret under kommande vintern, som till exempel plantera träd och buskar, utan dessa arbeten kan göras först under våren 2019, säger Jan-Erik Gunnestedt, projektledare på Trafikverket.

Vår ambition är att störa närboende längs med projektet så lite som möjligt. Den största utmaningen för oss är att hålla trafiken flytande hela tiden på bästa sätt, säger Daniel Adolfsson, projektchef hos entreprenören Svevia.

Projektets broar byggs klar under 2018

Det blir ett intensivt år längs med hela Rotebroleden och på trafikplatserna. Både viltbron och gång- och cykelbron vid Katrinedal byggs under våren och sommaren 2018 och beräknas stå färdiga i slutet av året. Vägbroarna vid Mälarvägen, vägport och viltpassage i Överby, två broar vid Järfälla kommuns nya verksamhetsområde, gång- och cykelbron i Båtmanstorp samt gång- och cykelbron vid trafikplats Stäket byggs under sommaren och hösten och beräknas bli klar i slutet av 2018.

Viltbron blir klar i slutet av 2018Viltbron blir klar i slutet av 2018.

Gång- och cykelvägen

Den nya gång- och cykelvägen beräknas bli klar i slutet av 2018/början 2019 och då finns också belysningen på plats.

Trafikplatserna Stäket, Mälarvägen och Rotebro

De flesta arbetena på Trafikplats Stäket är avslutade. Trafikplats Rotebro byggs om under hösten 2018. Delar av trafikplats Mälarvägen öppnas under året och i slutet av 2018 beräknas den vara helt klar. Trafikplatsen vid Järfälla kommuns nya verksamhetsområde beräknas vara färdig i slutet av 2018.

Bullerskyddsåtgärder

Bullervallar och bullerplank kommer att byggas på ett antal platser längs sträckan under sommaren och hösten 2018.

Störande arbeten

Liksom tidigare pågår sprängningar längs med Rotebroleden och beräknas pågå fram till hösten 2018. Under hela byggtiden kan det bli störningar till följd av beläggningsarbeten och belysningsarbeten utmed Rotebroledens mittbarriär.

Vissa arbeten som belysningsarbeten, linjemålning och beläggningsarbeten utförs nattetid under hela entreprenadstiden och kan orsaka störningar.

Framkomlighet

Under hösten 2018 kan det förekomma framkomlighetsproblem i samband med flyttning av mittbarriären. Vi räknar dock med att detta bör gå relativt smidigt om breddningen är utförd.

I samband med projektet görs även en del omläggningar av trafiken under våren och försommaren 2019, där ambitionen är att minimera störningar för trafikanterna. Under vecka 18 sker en mindre omläggning av trafiken på norra sidan om Mälarvägen. Under vecka 20 görs ytterligare en omläggning av trafiken på södra sidan om Mälarvägen. I Överby sker en omledning på södra sidan under vecka 20 och vid verksamhetsområdet blir det en omläggning av trafiken under vecka 26.