Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

På måndag släpps trafiken på vid trafikplatserna Mälarvägen och Allmänningen

Natten mellan söndagen den 2 juni och måndagen den 3 juni 2019 kommer flera förändringar i Rotebroledens trafikflöde att ske. Från klockan 05.00 släpps trafiken på i både trafikplats Mälarvägen och trafikplats Allmänningen.

Den tidigare korsningen vid Mälarvägen har länge upplevts som ett framkomlighetsproblem, speciellt under rusningstiderna. Den nya planskilda trafikplatsen är en förutsättning för en förbättrad framkomlighet och en säkrare trafiksituation.

–  Syftet med ombyggnationen av Rotebroleden är framför allt att öka framkomligheten och skapa en högre trafiksäkerhet, säger projektledare Jan-Erik Gunnestedt. När vi nu byggt klar den nya trafikplatsen Mälarvägen får vi bort en stor och besvärlig flaskhals i systemet.

Infarten till Katrinedal och Go-cartbanan stängs

På grund av dessa förändringar kommer infarten till Katrinedal och Go-cartbanan att stängas. För åtkomst till dessa platser används istället den nya Trafikplatsen Allmänningen, skyltning kommer att hänvisa trafiken.

De nya gång- och cykelbanorna i Katrinedal och Båtsmanstorp öppnas för trafik

Dessutom kommer Väg 267 att öppnas 2+2 mellan Rotebro och Mälarvägen. Som följd av det kommer de nya gång- och cykelbroarna i Katrinedal och Båtsmanstorp att öppnas upp för trafik. För att gång- och cykeltrafik ska få åtkomst till de nya lägena på busshållplatserna så används de nya broarna.

Trafikplats Allmänningen.